Đừng Tìm Sản Phẩm Tốt Nhất ,Hãy Tìm Sản Phẩm Phù Hợp.

Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm sản phẩm phù hợp với nhu cầu .

Avaya XT4300

Xem ngay

CISCO Room Kit

Xem ngay

Polycom Group 700

Xem ngay.

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Cisco DX650

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom RealPresence Debut

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom RealPresence RMX 4000

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVer VB342

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom RMX 1500

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Cisco Telepresence SX80

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Cisco Spark Room Kit Plus

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Polycom RealPresence RMX 1800

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVAYA ROOM SYSTEMS XT7100

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVer VC520

HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI

Panasonic KX-TES824

HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI

Panasonic KX-TES824

Poly G7500 Group

Trải nghiệm tốt hơn , Tích hợp nhiều hơn.

Poly-g7500-group

Shop the brands

logo-polycom
logo-cisco
logo avaya
logo-aver
logo-samsung
logo-aten
logo-patton
logo-nec
logo-microsoft
logo-lifesize
logo-lg
logo-kontel
logo-hp
logo-grandstream
logo-extron
logo-dinstar
logo-dell
logo-barco
logo-axis
logo-yealink
logo-xorcom
logo-toa
logo-bosch
logo-sony
logo-lifesize