Đừng Tìm Sản Phẩm Tốt Nhất ,Hãy Tìm Sản Phẩm Phù Hợp.

Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm sản phẩm phù hợp với nhu cầu .

Hội Nghị Truyền Hình

Polycom RealPresence Medialign

HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI

Panasonic KX-TES824

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Telepresence MX800 Dual

Hội Nghị Truyền Hình

Polycom RealPresence Group 310

Avaya XT4300

Xem ngay

CISCO Room Kit

Xem ngay

Polycom Group 700

Xem ngay.

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Telepresence SX10

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Telepresence SX20

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Spark Room Kit

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Spark Room Kit Plus

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Telepresence SX80

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco DX70

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Telepresence MX200 G2

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Telepresence MX300 G2

Hội Nghị Truyền Hình

Polycom RealPresence Group Convene

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Telepresence TX9200

Hội Nghị Truyền Hình

AVer VC520

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Webex DX80

New arrivals

Poly G7500 Group

Trải nghiệm tốt hơn , Tích hợp nhiều hơn.

Poly-g7500-group

Hội Nghị Truyền Hình

AVAYA ROOM SYSTEMS XT5000

Hội Nghị Truyền Hình

AVer Orbit SVC100

Hội Nghị Truyền Hình

Logitech Conference Group

Hội Nghị Truyền Hình

AVer VB342

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco DX650

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Telepresence SX10

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVer VC520 Pro

Hội Nghị Truyền Hình

Polycom RealPresence Group 310

Hội Nghị Truyền Hình

Logitech Rally

Hội Nghị Truyền Hình

Cisco Spark Room Kit Plus

HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI

Panasonic KX-TES824

HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI

Panasonic KX-TES824

Shop the brands

logo-polycom
logo-cisco
logo avaya
logo-aver
logo-samsung
logo-aten
logo-patton
logo-nec
logo-microsoft
logo-lifesize
logo-lg
logo-kontel
logo-hp
logo-grandstream
logo-extron
logo-dinstar
logo-dell
logo-barco
logo-axis
logo-yealink
logo-xorcom
logo-toa
logo-bosch
logo-sony
logo-lifesize